Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Górowo Iławeckie  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Górowo Iławeckie

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Górowo Iławeckie.

Mapa Geoportal Górowo Iławeckie
Mapa z granicą gminy Górowo Iławeckie

Dane urzędu

Urząd Gminy Górowo Iławeckieul. Kościuszki 17Górowo Iławeckie, 11-220

Tel: 89 7611322

Fax: 89 7611530

Elektroniczna skrzynka podawcza: /uggorowoil/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@uggorowo.pl

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Numer TERYT gminy Górowo Iławeckie: 2801052

Witryna: www.gorowoilaweckie.eu

Władze lokalne: Wójt Bożena Olszewska-Świtajsekretariat@uggorowo.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Górowa Iławeckiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Górowo Iławeckie to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Górowo Iławeckie na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Górowa Iławeckiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Górowa Iławeckiego, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Górowa Iławeckiego

Gmina Górowo Iławeckie w liczbach

Powierzchnia gminy Górowo Iławeckie*

416 km2

20 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Górowo Iławeckie*

6 783 mieszkańców

1385 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Górowo Iławeckie*

16 mieszkańców na km2

2417 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Górowo Iławeckie

Geoportal Górowo Iławeckie prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Górowo Iławeckie, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Górowo Iławeckie.

Dostęp do danych Geoportalu Górowo Iławeckie

Jak powstał Geoportal gminy Górowo Iławeckie?

Geoportal Górowo Iławeckie powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Górowo Iławeckie, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Górowo Iławeckie.

Geoportal Górowo Iławeckie umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Górowo Iławeckie oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Górowo Iławeckie, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Górowo Iławeckie

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Górowo Iławeckie?

Informacje na Geoportalu Górowo Iławeckie

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Górowo Iławeckie?

Korzyści z Geoportalu Górowo Iławeckie

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Górowo Iławeckie?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Górowo Iławeckie.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Górowo Iławeckie łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Górowie Iławeckiym. W zależności od wybranej kompozycji mapy Górowa Iławeckiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Górowo Iławeckie, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Górowo Iławeckie oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Górowo Iławeckie. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Górowa Iławeckiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Górowa Iławeckiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Górowo Iławeckie. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Górowo Iławeckie.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Górowie Iławeckiym.

  Geoportal gminy Górowo Iławeckie posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Górowo Iławeckie. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Górowie Iławeckiym sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Górowo Iławeckie przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Górowie Iławeckiym.

  W Geoportalu Górowo Iławeckie przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Górowo Iławeckie. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Górowie Iławeckiym. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Górowo Iławeckie zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Górowo Iławeckie, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Górowo Iławeckie oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Górowo Iławeckie.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Górowo Iławeckie. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Górowo Iławeckie są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Górowo Iławeckie podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Górowo Iławeckie.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Górowie Iławeckiym. W Geoportalu gminy Górowo Iławeckie udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Górowie Iławeckiym wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Górowo Iławeckie.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Górowo Iławeckie. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Górowo Iławeckie.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Górowo Iławeckie, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Górowo Iławeckie. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Górowo Iławeckie.

 • Zabytki w gminie Górowo Iławeckie

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Górowo Iławeckie. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Górowo Iławeckie oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Górowo Iławeckie.

 • Informacje o wyborach w gminie Górowo Iławeckie

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Górowo Iławeckie. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Górowo Iławeckie i wiele istotnych informacji.

Geoportal Górowo Iławeckie dla mieszkańców

Geoportal Górowo Iławeckie jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Górowo Iławeckie. Na mapie Górowa Iławeckiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Górowo Iławeckie mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Górowo Iławeckie. Korzystając z map Geoportalu gminy Górowo Iławeckie w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Górowo Iławeckie są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Górowo Iławeckie dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Górowo Iławeckie dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu